Återvändande – processen för dem som inte får stanna

2020-06-12 Parlamentariska kommittén

En del av att invandringen är reglerad är att vissa personer kommer att nekas uppehållstillstånd och därmed ska lämna landet. Frågan om återvändande är en het politisk potatis, men vad måste man ta hänsyn till rent juridiskt när frågan diskuteras?

I det här avsnittet av Människor & Migration diskuterar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah hur återvändandet fungerar idag och de politiska förslag som diskuteras om hur det ska fungera framöver. Det är ett samtal om avtal mellan länder, ordnat mottagande, verkställighetshinder och preskriptionstid. Dessutom lyfts de förändringarna i LMA som hamnade i medieskuggan våren 2016.

Podden leds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige, Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Stöd oss

Hjälp oss att kunna hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This