Återvändande efter ett beviljat uppehållstillstånd

2020-03-25 Asylinfo

Om du vill återvända till ditt hemland efter att du fått uppehållstillstånd i Sverige kan du i vissa fall få stöd att återvända. Stödet kallas för resebidrag.

Typ av uppehållstillstånd

Om du har fått ett uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter, eller om du kommit till Sverige som kvotflykting kan du beviljas ett resebidrag om du vill flytta tillbaka till ditt hemland. I vissa fall är det även möjligt att få stöd att flytta till ett annat land än ditt hemland.

Migrationsverket kan bevilja dig ett resebidrag om du frivilligt vill flytta tillbaka till ditt hemland. Om du har blivit svensk medborgare är det inte möjligt att få ett resebidrag om du vill återvända till ditt tidigare hemland.

Vad du måste uppfylla

För att kunna få resebidrag ska du kunna visa att du har:

  • ett giltigt hemlandspass.
  • en adress i landet du ska flytta till.
  • tillstånd för att bo i annat land än hemlandet om du planerar att flytta till något annat land än ditt hemland.
  • visum till de länder du kommer att passera på hemresan.

Förutom det ska du även redovisa alla dina tillgångar och skulder i Sverige, hemlandet eller annat land som du ska flytta till. Om du har skulder i Sverige ska du innan du kan få ett resebidrag betala av dem eller göra en särskild överenskommelse eller avbetalningsplan med den som du har lånat pengar av. Din kärnfamilj kan också beviljas ett resebidrag om de tidigare har beviljats ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Du måste visa att du inte kan betala för din eller din familjs resa. Utöver ekonomiskt stöd med resekostnaderna kan du även få ett kontantstöd.

Permanent uppehållstillstånd återkallas

Det är viktigt att förstå att om du beviljas ett resebidrag för att flytta tillbaka till ditt hemland så kommer ditt permanenta uppehållstillstånd att återkallas när du lämnar Sverige. Om du sedan vill flytta tillbaka till Sverige måste du ansöka om uppehållstillstånd på nytt.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This