Asylutredningen

2020-03-18 Barnens asylrättscentrum

Det viktigaste samtalet hos Migrationsverket är asylutredningen. Det är då som Migrationsverket vill att du och din familj berättar så mycket som möjligt om vilka ni är, var ni kommer ifrån och varför ni söker asyl (era asylskäl). De måste ha så mycket information som möjligt för att kunna fatta ett riktigt beslut i era ärenden. På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ert offentliga biträde.

Asylutredningen kan vara det enda tillfället som du och din familj får möjlighet att berätta för Migrationsverket om varför ni söker asyl.

Så går asylutredningen till

En asylutredning brukar ta mellan två till tre timmar med minst en paus, per person. Hur lång tid asylutredningen tar för dig beror dels på din ålder, och dels hur mycket du har att berätta. Om tiden inte räcker till och ni inte har fått berätta om alla era asylskäl ska Migrationsverket boka in en så kallad muntlig komplettering då du och din familj får berätta klart om varför ni söker asyl.

Om du vill och dina föräldrar godkänner det kommer du att prata själv med Migrationsverkets personal. Om Migrationsverket pratar med dig ska de anpassa samtalet utifrån din ålder och mognad. Det innebär att de ska ställa frågor på ett sätt som du förstår och särskilt tänka på att du är ett barn under samtalet. Om du inte vill prata med Migrationsverket kommer personalen att prata med dina föräldrar om dig.

Handläggarens frågor och dina asylskäl

För att kunna förstå din och din familjs situation och få så mycket information som möjligt kommer handläggaren att ställa många frågor. Vissa av de saker som ni kommer att prata om, till exempel varför du och din familj lämnade ert land, kan vara jobbiga att prata om och väcka svåra minnen, men det är viktigt att du försöker svara på frågorna så detaljerat och noga som du kan.

Migrationsverket kommer att fråga dig om det finns något som har hänt dig eller din familj som du vill berätta om. Du har kanske sett dina föräldrar bli illa behandlade, och att det gör dig rädd att åka tillbaka. Du är kanske rädd för att dina föräldrar ska råka illa ut. Eller så kan du som barn i familjen riskera att drabbas på grund av dina föräldrars problem. Migrationsverket behöver veta så mycket som möjligt om just din situation för att kunna fatta ett riktigt beslut. Självklart ska du bara svara på det du kan och om du inte förstår en fråga som Migrationsverket ställer kan du be dem ställa frågan på ett annat, enklare sätt. Ditt offentliga biträde kommer också ha möjlighet att ställa frågor till dig. Du kan när som helst under asylutredningen säga att du vill ha en paus.

Migrationsverket måste utreda om du har egna skäl för din asylansökan. Ibland är det så att du som barn i familj dels har samma problem som din mamma och pappa men också att du har egna problem i hemlandet. Det kan handla om att du är rädd för skadas just på grund av att du är ett barn. Till exempel vet vi att det är vanligt i väpnade konflikter, som i vardagligt tal kallas för krig eller allvarliga strider, att just barn rekryteras för att tvingas strida. Det kan också vara så att du som flicka är rädd för att utsättas för kvinnlig könsstympning. Du kanske är rädd för att bli bortgift eller utsättas för sexuella övergrepp. Det kan även vara så att du är rädd för att bli skadad eller dåligt behandlad på något annat sätt. Du kan läsa mer om sådana asylskäl här: När kan du få asyl i Sverige?  Det är mycket viktigt att du berättar allt som du är rädd ska hända dig om du måste åka tillbaka till ditt hemland på asylutredningen.

Om du inte vill att dina föräldrar ska veta vad du sagt

Ibland kan man vilja berätta saker för Migrationsverket som man inte vill att sina föräldrar ska få veta, till exempel för att du är rädd för vad som skulle hända dig om dina föräldrar får reda på uppgiften. Då kan Migrationsverket besluta om att dina föräldrar inte ska få veta det du sagt. Det kallas att Migrationsverket sekretessbelägger den uppgiften. Det är viktigt att du redan vid mötet hos ditt offentliga biträde berättar detta. Då kan det offentliga biträdet på bästa sätt hjälpa dig att förbereda dig på att berätta på asylutredningen hos Migrationsverket.

Vid en sådan situation ska biträdet också, om det företräder hela din familj, begära att du får ett eget biträde som inte företräder resten av familjen. Detta för att du ska känna dig trygg i att dina föräldrar inte får veta vad du säger.

Tolken

Det är mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Tolken tar inte illa upp utan bör inte fortsätta att tolka om ni inte förstår varandra. Du behöver inte själv säga till tolken om du upplever att du har svårt att förstå. Du kan säga det till ditt offentliga biträde som sedan berättar för Migrationsverket. Migrationsverket bör då avbryta utredningen och boka en annan tolk. Det är viktigt att det inte blir några missförstånd på grund av tolkningen. Sådana missförstånd kan vara svåra att rätta till i efterhand och det är därför viktigt att boka om utredningen så att Migrationsverket inte fattar ett beslut på felaktig information.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ert offentliga biträde efter asylutredningen. Migrationsverket kan även spela in utredningen för att lyssna på i efterhand om något inte kommit med i protokollet. Om Migrationsverket inte spelar in kan ditt biträde be att få spela in utredningen.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This