Asylutredning

2020-03-21 Asylinfo

Asylutredningen är det samtal hos Migrationsverket då du får chansen att berätta om varför du söker skydd i Sverige. Det är vid det samtalet som Migrationsverket vill att du berättar så mycket som möjligt om vem du är, var du kommer ifrån och varför du söker asyl dvs. dina asylskäl. De måste ha så mycket information som möjligt för att kunna fatta ett riktigt beslut i ditt ärende. Asylutredningen kan vara det enda tillfället som du får möjlighet att berätta för Migrationsverket om varför du söker asyl.

Så går asylutredningen till

En asylutredning brukar ta mellan två till tre timmar med minst en paus. Om tiden inte räcker till och du inte har fått berätta om alla dina asylskäl ska Migrationsverket boka in en så kallad muntlig komplettering då du får berätta klart om varför du söker asyl. På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ditt offentliga biträde.

För att kunna förstå din situation och få så mycket information som möjligt kommer handläggaren att ställa många frågor. Vissa av de saker som ni kommer att prata om, till exempel varför du lämnat ditt land, kan vara jobbiga att prata om och väcka svåra minnen, men det är viktigt att du försöker svara på frågorna så detaljerat och noga som du kan. Det är mycket viktigt att du berättar allt som du är rädd ska hända dig om du måste åka tillbaka till ditt hemland på asylutredningen. Migrationsverket behöver veta så mycket som möjligt om just din situation för att kunna fatta ett riktigt beslut. Självklart ska du bara svara på det du kan och om du inte förstår en fråga som Migrationsverket ställer kan du be dem ställa frågan på ett annat, enklare sätt. Ditt offentliga biträde kommer också ha möjlighet att ställa frågor till dig. Du kan när som helst under asylutredningen säga att du vill ha en paus.

Precis som vid alla andra samtal i asylprocessen är det mycket viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. Tolken tar inte illa upp utan bör inte fortsätta att tolka om ni inte förstår varandra. Du behöver inte själv säga till tolken om du upplever att du har svårt att förstå. Du kan säga det till ditt offentliga biträde som sedan berättar för Migrationsverket. Migrationsverket bör då avbryta utredningen och boka en annan tolk. Det är viktigt att det inte blir några missförstånd på grund av tolkningen. Sådana missförstånd kan vara svåra att rätta till i efterhand och det är därför viktigt att boka om utredningen så att Migrationsverket inte fattar ett beslut på felaktig information.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ditt offentliga biträde efter asylutredningen. Migrationsverket kan även spela in utredningen för att lyssna på i efterhand om något inte kommit med i protokollet. Om Migrationsverket inte spelar in kan ditt biträde be att få spela in utredningen.

Klicka här för att läsa om vad som händer när Migrationsverket tar beslut i ditt ärende.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This