Asylregler för barn

2020-03-16 Barnens asylrättscentrum

Här hittar du viktig information om vad som gäller för barn som söker asyl i Sverige. Informationen kan vara svår att först, men den är viktig. Det kan därför vara bra om du och din gode man eller någon annan vuxen läser texten tillsammans.

Vad betyder asyl?

Ordet asyl betyder fristad. När man pratar om att söka asyl i ett land, betyder det att söka om skydd och att få bo i det landet.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet, men det är inte en mänsklig rättighet att få asyl om du inte behöver skydd mot ditt hemland. Därför måste myndigheterna pröva om du är i behov av skydd. Om du vill söka om asyl i Sverige måste du vara här. Du kan inte söka om asyl i Sverige från något annat land.

När kan du få asyl i Sverige?

Migrationsverket bestämmer om du får skydd och stanna i Sverige. Då får du något som kallas för uppehållstillstånd. Du kan få skydd av olika anledningar. Du kan få skydd som flykting, alternativt skyddsbehövande och särskilt eller synnerligen ömmande skäl.

Flykting är den som inte kan leva i sitt hemland för att något hemskt kan hända den personen. Det kan vara att en person riskerar att dödas eller bli skadad.

Alternativt skyddsbehövande är den som inte kan leva i sitt hemland på grund av att det till exempel är krig där eller för att man riskerar att utsättas för våld.

Särskilt eller synnerligen ömmande skäl har den person som på grund av att den är sjuk och inte kan få hjälp i sitt hemland eller för att den har bott så länge i Sverige att den har anpassat sig till landet.

Ibland kan du få stanna i Sverige för att det inte finns någon vuxen som kan ta emot dig i ditt hemland.

Klicka här för att läsa mer om när du kan få skydd i Sverige och vad de olika anledningarna till att få uppehållstillstånd betyder.

Vem bestämmer om du får asyl?

I Sverige är det Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen som prövar ansökningar och bestämmer vem som får asyl.

När du söker asyl i Sverige kommer du först i kontakt med Migrationsverket. Det är för dem du berättar om varför du behöver skydd i Sverige. De ställer frågor till dig för att kunna ta reda på om du behöver skydd. Migrationsverket bestämmer sen om du får uppehållstillstånd (vara kvar i Sverige) eller inte. Om de säger nej kan du överklaga det till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

När Migrationsverket och domstolarna ska bestämma om du får stanna i Sverige så måste de följa vissa regler. De reglerna bestäms både av svenska lagar, lagar som Europeiska unionen och FN har bestämt, och barnkonventionen.

Klicka här för att läsa mer om vem som bestämmer om du får asyl och vilka lagar de tittar på när de bestämmer.

Vilka krav ställs på dig?

När du söker asyl i Sverige så måste du berätta varför du behöver skydd. Du måste få Migrationsverket att tro på det du berättar, det kallas att du har bevisbördan. För att Migrationsverket ska kunna bedöma din asylansökan så måste du kunna visa vem du är, hur gammal du är, var du kommer ifrån och vad som kan hända dig om du måste åka tillbaka dit.

Klicka här för att läsa mer om vad du måste kunna berätta om för Migrationsverket.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This