Asylrättsforum 2023

2023-06-21 Aktuellt

Asylrättsforum samlar aktörer för en human flyktingpolitik

På Världsflyktingdagen den 20 juni bjöd vi på Asylrättscentrum in till Asylrättsforum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Asylrättsforum samlar beslutsfattare, civilsamhälle, forskare, jurister och intresserad allmänhet för att belysa situationen för människor på flykt. Vi befinner oss i en osäker tid och aldrig någonsin har så många människor varit på flykt. Samtidigt ser vi hur migrationsrätten utmanas och ett mer restriktivt och komplext regelverk växer fram.

Under Asylrättsforum gavs chansen att lyssna till presentationer och panelsamtal om den migrationspolitiska utvecklingen, asylrättens utmaningar och situationen för människor som tvingas lämna sina hem för att söka skydd. 

Du kan se hela programmet här i efterhand!

Program

13.00 – 14.00

Människor som söker skydd: situationen för flyktingar globalt och nationellt

14.00 – 14.30

Paus

14.30 – 15.30

Den nya migrationspolitiken: vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt?

15.30 – 15.45

Paus

15.45 – 16.30

På flykt från Ukraina: hur har livet i Sverige blivit?

 

Bland talarna på Asylrättsforum 2023 finns:

Elisabeth Arnsdorf Haslund, kommunikationsansvarig och talesperson på UNHCR
John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på Civil Rights Defenders
May Ann Ramsay, senior expert på DG Home, EU-kommissionen
Sofia Rönnow Pessah, senior policyrådgivare EU-frågor på Rädda Barnen
Erika Löfgren, senior expert varaktiga lösningar för flyktingar på UNHCR
Elaine Edholm, projektchef på Ukraine Competence Program (ABF Stockholm)
Solvig Ekblad, leg. psykolog och professor vid Karolinska Institutet
Andrii Kozikov, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan
Viktoria Omanchuk, student
Martin Nyman, chefsjurist på Asylrättscentrum
Louise Dane, jurist på Asylrättscentrum och doktor i offentlig rätt
Sara Jonsson, jurist på Asylrättscentrum

Om Asylrättscentrum

Vi på Asylrättscentrum försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten för människor på flykt. Vi finns där för alla som behöver hjälp att tillvarata sin rätt. I över 30 år har vi stärkt människors rätt till skydd och hjälpt familjer att återförenas. Vi ger gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ökar kunskapen om asyl- och migrationsrätt och påverkar den migrationspolitiska utvecklingen.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This