Asylrättscentrums yttrande över DS 2016:21: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

2016-08-19 Remissvar

Asylrättscentrum har huvudsakligen fokuserat på att kommentera förslaget om begränsningar i kommunplacering av ensamkommande barn.

I dess nuvarande utformning kan Rådgivningsbyrån inte tillstyrka förslaget då det krävs ytterligare utredning och redovisning av såväl förslagets konsekvenser för barn som dess förenlighet med barnkonventionen.

Vad avser förslaget gällande ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande tillstyrker Asylrättscentrum förslaget samt de förändringar i övrigt som föreslås, med de synpunkter som följer av yttrandet. Yttrandet kan du läsa här: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This