Asylrättscentrums remissvar avseende utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2018-02-21 Remissvar

Asylrättscentrum har lämnat ett remissvar över utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd.

Enligt detta lagförslag bör bland annat en ny möjlighet till uppehållstillstånd övervägas för en specifik grupp personer som kom till Sverige som ensamkommande barn. För att beviljas uppehållstillstånd krävs det enligt lagförslaget att:

  • Personens ansökan om uppehållstillstånd registrerades senast 24 november 2015
  • Personen anvisades (eller borde anvisats) till en kommun som skulle ordna boendet
  • Personen har fått, eller ska få, ett utvisningsbeslut som fattats 15 månader eller senare från då asylansökan registrerades, men tidigast 20 juli
  • Utvisningsbeslutet fattades när personen fyllt 18 år, eller att personen i samband med Migrationsverkets beslut blir uppskriven i ålder
  • Personen befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd enligt förslaget lämnas in
  • Att personen studerar eller har för avsikt att studera på gymnasial nivå

Asylrättscentrum välkomnar detta lagförslag och anser att det är välmotiverat att en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå genomförs. De synpunkter vi framför i remissvaret rör främst frågor om förtydliganden av hur bestämmelserna ska tolkas.

Läs gärna vårt remissvar och de avvägningar vi gjort i sin helhet här: Remissvar avseende utkastet till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This