Asylrättscentrums remissvar avseende EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning

2016-10-3 Remissvar

Asylrättscentrum avstyrker förslaget vad avser de föreslagna giltighetstiderna för uppehållstillstånd som framgår av artikel 26, den föreslagna formuleringen i artikel 5.3 avseende sur place-skäl samt förslagen avseende omprövning i artikel 15 (a) respektive 21 (a).

I övriga delar tillstyrker Asylrättscentrum förslaget.

Läs hela remissvaret här: EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This