Asylrättscentrums remissvar avseende EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv

2016-10-3 Remissvar

Asylrättscentrum avstyrker förslaget vad avser begränsningen av en sökandes rörelsefrihet som framgår i artikel 7, möjligheten till förvarstagande enligt artikel 8.3 (c) samt medlemsstaternas skyldighet att utesluta underåriga från utbildningssystemet i väntan på överföring till den ansvariga medlemsstaten som framgår av artikel 17a (3).

I övriga delar tillstyrker Asylrättscentrum förslaget.

Läs hela remissvaret här: EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This