Asylrättscentrum föreläser på Kyrkornas nätverksdag

2020-09-30 Aktuellt

Den 14 oktober arrangerar Sveriges kristna råd Kyrkornas nätverksdag kring integration och migration. Under dagen kommer våra jurister att vara på plats och föreläsa om migrationskommitténs förslag och hur coronapandemin påverkat återvändandeprocessen.

Vad betyder förslagen som den parlamentariska kommittén lämnar i sitt betänkande?

I den här föreläsningen går vår jurist Sofia Rönnow Pessah igenom den parlamentariska kommitténs förslag och hur de går ihop med svenska konventionsåtaganden. Under föreläsningen kommer även förslagens konsekvenser att lyftas. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa sina frågor.

Klicka här för att läsa våra texter och analyser om migrationskommitténs förslag.

Återvändandeprocessen i spåret av pandemin

Vilka rättigheter har de personer som ska utvisas, men som på grund av coronapandemin och att länder stänger sina gränser inte kan utvisas? Vår jurist Linnea Midtsian föreläser om hur återvändandeprocessen påverkats av coronapandemin. Under föreläsning kommer Linnea att gå igenom vilka regler som gäller för ersättning, förvar och verkställighetshinder under pandemin.

Vi har under våren publicerat en rad texter och analyser om coronapandemin.
Klicka här för att läsa om förvar under corona.
Klicka här för att läsa om rätten till ersättning för personer som inte kan utvisas under coronapandemin.

Mer information om dagen

Under dagen kommer deltagarna även få möjlighet att lyssna till föreläsare från Expo och diskutera dagens frågeställningar i smågrupper. Utbildningsdagen är kostnadsfri. Klicka här för att läsa mer.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This