Asylinfo

Här hittar du information om olika delar av asylprocessen. Här finns information för dig som fått uppehållstillstånd och vill få mer information om vilka rättigheter du har eller vad som krävs för att ditt tillstånd ska förlängas. Här finns även information till dig som nekats asyl och vill veta hur du överklagar eller byter spår. Du kan även hitta information om hur själva processen fungerar, vad du bör tänka på i de olika stegen och andra sätt att söka uppehållstillstånd i Sverige.

Så fungerar asylprocessen

Information om hur själva processen fungerar, från det att du lämnar in ansökan till dess att du får besked.

Om du fått uppehållstillstånd

Information till dig som fått uppehållstillstånd.

Förlängning av uppehållstillstånd

Information om att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Information om att söka arbetstillstånd i Sverige och vilka krav som ställs. 

Uppehållstillstånd på grund av studier

Information till dig som vill söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige. 

Återförenas med din familj

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen

Information till dig som fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen

Om du fått ett utvisningsbeslut

Information till dig som fått ett utvisningsbeslut. 

Om du har arbetat asylprocessen

Information om kravet på arbetstillstånd (AT-UND) och möjlighet till spårbyte.

Asylinfo

Information om hinder för att genomföra utvisning och hur ansökningsprocessen går till. 

Papperslösas rätt till vård

Information om papperslösas rätt till vård och hur det skiljer sig mellan vuxna och barn.

Återvända efter beviljat uppehållstillstånd

Information till dig som vill återvända efter att du fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Svenskt medborgskap

Information till om hur du ansöker om svenskt medborgarskap och vad som krävs för att ansöka. 

Uppehållsrätt för EU-medborgare

Information om uppehållsrätt som EU-medborgare och vilka rättigheter familjen har. 

Share This