Asylinfo

Här hittar du information om olika delar av asylprocessen. Här finns information för dig som fått uppehållstillstånd och vill få mer information om vilka rättigheter du har eller vad som krävs för att ditt tillstånd ska förlängas. Här finns även information till dig som nekats asyl och vill veta hur du överklagar eller byter spår. Du kan även hitta information om hur själva processen fungerar, vad du bör tänka på i de olika stegen och andra sätt att söka uppehållstillstånd i Sverige.

Så fungerar asylprocessen

Information om hur själva processen fungerar, från det att du lämnar in ansökan till dess att du får besked.

Om du fått uppehållstillstånd

Information till dig som fått uppehållstillstånd. 

Förlängning av uppehållstillstånd

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Uppehållstillstånd på grund av studier

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Återförenas med din familj

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen

Information till dig som fått uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen

Om du fått ett utvisningsbeslut

Information till dig som fått ett utvisningsbeslut. 

Om du har arbetat asylprocessen

Information om kravet på arbetstillstånd (AT-UND) och möjlighet till spårbyte. 

Verkställighetshinder

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Papperslösas rätt till vård

Information om papperslösas rätt till vård och hur det skiljer sig mellan vuxna och barn. 

Återvända efter beviljat uppehållstillstånd

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Svenskt medborgskap

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Uppehållsrätt för EU-medborgare

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller stanna i Sverige och arbeta

Share This