Asylinfo

Här hittar du information om olika delar av asylprocessen, från början till slut. Här finns information om verkställighetshinder till dig som nekats asyl men har nya skäl som gör att du inte kan återvända. Det finns även information om gymnasielagen och information riktad till barn och kvinnor i asylprocessen. 

Så fungerar asylprocessen

Information om hur själva processen fungerar, från det att du lämnar in ansökan till dess att du får besked.

Gymnasielagen och permanent uppehållstillstånd

Information till dig som har uppehållstillstånd genom gymnasielagen.

Verkställighetshinder

Information om vad som kan göras om du nekats asyl men har nya skäl som gör att du inte kan återvända. 

Barnens asylrättscentrum

Information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Kvinna i asylprocessen

Information till dig som är kvinna i asylprocessen eller hjälper en kvinna som sökt asyl. 

Kan Asylrättscentrum hjälpa?

Information om vad vi på Asylrättscentrum kan hjälpa dig med.

Share This