Är Syrien vårt nya Afghanistan?

2020-06-17 Aktuellt

Hösten 2019 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande som innebär att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Under våren har vi sett att människor från Syrien får avslag på sina asylsökningar. Vad innebär förändringen? Kommer Sverige att börja verkställa utvisningar till Syrien?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah om utvecklingen i Syrien och vad det innebär för asylsökande därifrån

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This