Vi är ett asylrättscentrum som utan kostnad hjälper asylsökande med juridisk vägledning i deras livsavgörande ärenden, bland annat deras asylansökningar. Människor på flykt är en utsatt grupp och anledningarna till varför människor flyr  är många. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och det är ett flertal internationella regelverk som formar asylrätten. Vi arbetar för att flyktingar ska få en rättvis behandling av migrationsmyndigheterna, och har gjort det sedan starten 1991. Utan vår hjälp hade många skickats tillbaka till tortyr och förföljelse. Vi har hjälpt och fortsätter hjälpa många familjer som levt åtskilda i åratal att återförenas. Det kan handla om exempelvis barn som kommer ensamma till Sverige och som hos oss får hjälp att återförenas med sina föräldrar och syskon. Läs gärna mer om hur vi arbetar och stöd vårt arbete så att vi kan hjälpa fler!