Aktuellt

Drop-in-rådgivning i ABF-huset våren 2022

Har du sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige och behöver hjälp med ditt ärende? Välkommen till vår drop-in-rådgivning! Varannan torsdag ger Asylrättscentrum juridisk rådgivning i ABF-huset i Stockholm under våren 2022. Du behöver inte anmäla dig innan. På...

Välkommen på Asylrättscentrums migrationsdag!

Den 27 januari 2022 bjuder Asylrättscentrum in till vår digitala migrationsdag. Dagen består av två pass, ett föreläsningspass och ett strategipass. Föreläsningspasset hålls på förmiddagen och är öppet för allmänheten och strategipasset sker under eftermiddagen och...

Rättssäkerheten och säkra ursprungsländer

Den här rapport har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNCHR:s representation för de nordiska och baltiska staterna. UNHCR har bidragit med finansiellt stöd till rapporten. I maj 2021 infördes i svensk rätt nya bestämmelser om...

Ny FN-kritik mot Sverige

Kommittén för funktionsnedsattas rättigheter (CRPD) har åter kritiserat Sverige i ett ärende om utvisning. Även denna gång gäller kritiken Sveriges bedömning av psykisk ohälsa i asylprocessen. Detta är andra gången inom loppet av ett år som CRPD kritiserar Sverige...

Asylrättscentrum söker jurister inom migrationsområdet

Om Asylrättscentrum Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar) har sedan 1991 arbetat för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi är en politisk och religiöst obunden organisation och finansieras via våra...

Publikationer

Asylrättscentrum publicerar rapporter, handböcker, analyser och kommentarer

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Remissvar

Asylrättscentrum är en remissinstans för nya lagstiftningsåtgärder på migrationsområdet. Här samlar vi samtliga av våra svar.

Share This