Aktuellt

Ny bok om hälsa och mångfald

Boklansering: Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som...

Telefonrådgivningens öppettider i december och januari

Vi kommer att stänga vår telefonrådgivning några dagar under december och januari. Den 20 och 21 december har telefonrådgivningen öppet som vanligt mellan 9.00-11.00. Vårt telefonnummer är 0200-88 00 66. Telefonrådgivningen är stängd från den 27 december – 9 januari....

Telefonrådgivningen är stängd 22 november

Tisdag 22 november 2022 har vi planeringsdag och vår telefonrådgivning är därför stängd. Telefonrådgivningen öppnar som vanligt igen onsdag 23 november. Du är välkommen att kontakta oss då på telefonnummer 0200-88 00 66 (9.00-11.00). Läs mer om vilket stöd du kan få...

Publikationer

Asylrättscentrum publicerar rapporter, handböcker, analyser och kommentarer

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Remissvar

Asylrättscentrum är en remissinstans för nya lagstiftningsåtgärder på migrationsområdet. Här samlar vi samtliga av våra svar.

Share This