Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten.

Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist Martin Nyman och Asylrättscentrums nya generalsekreterare Mårten Löfberg, går Anders Aalbu igenom hur läget har förändrats för människor på flykt. Vilka konsekvenser kan man se i pandemins spår och hur många människor har tvingats lämna sina hem under 2020?

I samtalet pratar de även om de 300 000 barn som årligen föds in i flyktingskap och dessa barns möjlighet till att gå i skolan. Var tar människor som flytt vägen och hur fungerar kvotflyktingsystemet under pandemin?

Avsnittet diskuterar även den migrationspolitiska utvecklingen i världen och vad det egentligen är som Danmark röstat igenom.

Podden produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.


Avsnittsbild: © UNHCR/Will Swanson

Avsnittslänkar

Global Trends 2020

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This