Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten.

Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist Martin Nyman och Asylrättscentrums nya generalsekreterare Mårten Löfberg, går Anders Aalbu igenom hur läget har förändrats för människor på flykt. Vilka konsekvenser kan man se i pandemins spår och hur många människor har tvingats lämna sina hem under 2020?

I samtalet pratar de även om de 300 000 barn som årligen föds in i flyktingskap och dessa barns möjlighet till att gå i skolan. Var tar människor som flytt vägen och hur fungerar kvotflyktingsystemet under pandemin?

Avsnittet diskuterar även den migrationspolitiska utvecklingen i världen och vad det egentligen är som Danmark röstat igenom.

Podden produceras och programleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på SoundcloudSpotifyiTunes och valfri podcast-app.


Avsnittsbild: © UNHCR/Will Swanson

Avsnittslänkar

Global Trends 2020

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This