Asylrättsforum 2023

Asylrättsforum 2023

Asylrättsforum samlar aktörer för en human flyktingpolitik På Världsflyktingdagen den 20 juni bjöd vi på Asylrättscentrum in till Asylrättsforum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Asylrättsforum samlar beslutsfattare, civilsamhälle, forskare, jurister och...
Advokatutbildningar hösten 2023

Advokatutbildningar hösten 2023

Under hösten 2023 anordnar vi på Asylrättscentrum ett antal digitala utbildningar i migrationsrätt. Utbildningarna riktar sig särskilt till advokater, jurister och andra yrkesverksamma inom området, men alla som vill får anmäla sig. Asylrättscentrums digitala...