Sveriges asylmottagande 2022

Sveriges asylmottagande 2022

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om asylinvandringen i 23 europeiska länder. Syftet är att synliggöra och dokumentera asylmottagande inom Europa och ge stöd till jurister, forskare, beslutsfattare och andra experter....