Ny bok om hälsa och mångfald

Boklansering: Hälsa och mångfald – ett kliniskt perspektiv En föränderlig värld medför att även hälso- och sjukvården blir en alltmer mångkulturell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt verksamma och patienter innebär att allt fler möten sker mellan människor som...