Välkommen på Asylrättscentrums migrationsdag!

Den 27 januari 2022 bjuder Asylrättscentrum in till vår digitala migrationsdag. Dagen består av två pass, ett föreläsningspass och ett strategipass. Föreläsningspasset hålls på förmiddagen och är öppet för allmänheten och strategipasset sker under eftermiddagen och...