Situationen för papperslösa och de som lämnat Sverige

Situationen för papperslösa och de som lämnat Sverige

Vi får många frågor om vad verkställighetsstoppet till Afghanistan betyder för personer som är i Sverige utan tillstånd (papperslösa) eller som nekats asyl i Sverige och tagit sig till ett annan EU-land. I den här texten finns svar på några av de vanligaste frågorna....
Situationen för papperslösa och de som lämnat Sverige

Vanliga frågor om verkställighetsstoppet och gymnasielagen

Vi får många frågor om vad verkställighetsstoppet till Afghanistan betyder för personer som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. I den här texten finns svar på några av de vanligaste frågorna. Min ansökan om permanent uppehållstillstånd godkändes inte och jag...