Upphörande – när skyddsbehovet tar slut

Upphörande – när skyddsbehovet tar slut

Vad händer när det blir fred i ett tidigare krigsdrabbat område och samhällen åter kan byggas upp? Hur påverkar det de personer som flytt och fått asyl i ett annat land? I det här avsnittet pratar vi om upphörande av skyddsbehov och vad som händer om Migrationsverket...