Vad händer när skyddsbehovet tar slut?

Vad händer när skyddsbehovet tar slut?

Denna rapport behandlar frågan om upphörande av skyddsstatus inom förlängningsprocessen av uppehållstillstånd. Rapporten har tagits fram inom ramen för ett partnerskapsavtal mellan Asylrättscentrum och UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna....

Ny rapport Sveriges asylmottagande 2020

AIDA, Asylum information database, publicerar årligen rapporter om utvecklingen inom asylmottagande i 23 olika länder. Asylrättscentrum skriver den årliga rapporten om Sverige. Sammanställningen av statistik för 2020 visar på minskat ett antal asylansökningar under...
Det betyder listan över säkra ursprungsländer

Det betyder listan över säkra ursprungsländer

En ny lag gör att Migrationsverket har rätt att använda en lista över säkra ursprungsländer när de bedömer asylansökningar. Här kan du läsa vad det betyder och vad Asylrättscentrum gör i frågan Vad betyder lagändringen? De nya reglerna betyder att Migrationsverket har...