Asylrättscentrum föreläser på Kyrkornas nätverksdag

Den 14 oktober arrangerar Sveriges kristna råd Kyrkornas nätverksdag kring integration och migration. Under dagen kommer våra jurister att vara på plats och föreläsa om migrationskommitténs förslag och hur coronapandemin påverkat återvändandeprocessen. Vad betyder...
Kan Tyskland så kan vi!

Kan Tyskland så kan vi!

Tyskland dyker ofta upp i debatten när Sveriges migrationspolitik ska diskuteras. Oavsett om frågan gäller tillfälliga uppehållstillstånd, eller att ta emot människor från flyktinglägret Moria, så dyker Tyskland upp som en jämförelse. Men hur ser egentligen Tysklands...