Utbildning om migrationsfrågor för företag

Utbildning om migrationsfrågor för företag

Integration och mångfald är centrala frågor i företags sociala hållbarhetsarbete. Det finns en ambition och vilja hos många aktörer att öka andelen medarbetare som har utomeuropeisk bakgrund. Många som söker sig till yrken där företag har stora rekryteringsbehov är...

Journalistutbildning i migrationsrätt

Asylrättscentrum bjuder in journalister till utbildning i migrationsrätt inför att den parlamentariska kommittén presenterar Sveriges nya migrationspolitik. I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som...

Är Syrien vårt nya Afghanistan?

Hösten 2019 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande som innebär att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Under våren har vi sett att människor från Syrien...