Inte längre möjligt att söka asyl i Ungern

Asylrätten – att alla har rätt att i andra länder söka och få skydd från förföljelse – följer av artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt av bland annat EU-rätten. Det är därför häpnadsväckande och djupt oroande att Ungern nyligen har beslutat...
Utbildning om migrationsfrågor för företag

Utbildning om migrationsfrågor för företag

Integration och mångfald är centrala frågor i företags sociala hållbarhetsarbete. Det finns en ambition och vilja hos många aktörer att öka andelen medarbetare som har utomeuropeisk bakgrund. Många som söker sig till yrken där företag har stora rekryteringsbehov är...

Journalistutbildning i migrationsrätt

Asylrättscentrum bjuder in journalister till utbildning i migrationsrätt inför att den parlamentariska kommittén presenterar Sveriges nya migrationspolitik. I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som...