Ny rapport om migrationsrätten i Sverige

Varje år publicerar The Asylum Information Database (AIDA) rapporter om hur asylinvandringen i 23 länder sett ut det senaste året. Syftet är att ge stöd till såväl jurister, som forskare och lagstiftare. Asylrättscentrums jurister Peter Varge och Martin Nyman har...
Öppna portar och stängda gränser

Öppna portar och stängda gränser

– En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem Våren 2020 har på många sätt varit en omskakande period då coronakrisen på ett genomgripande sätt påverkat världen. Från ett migrationsperspektiv har pandemin lett till att...