Humanitära skäl

Humanitära skäl

Den parlamentariska kommittén ska utreda om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och då särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska...

Papperslösas rätt till vård

Alla personer som är i Sverige kan söka hjälp från tand- och sjukvården om de behöver det. Det betyder att även personer som är papperslösa har rätt att söka hjälp från vården. Rätten till hälso- och sjukvård ändras inte för en person om den går från att vara...

Heldagskurs om barnkonventionen för ombud i migrationsärenden

Asylrättscentrum bjuder tillsammans med UNHCR, FN:s flyktingorgan, in till heldagskurs den 15 maj 2020. Med anledning av rådande situation kommer utbildningen att hållas online. Kursen har ett praktikerperspektiv och riktar sig till ombud och biträden i asylprocessen....
Humanitära skäl

Vad är en rättssäker migrationspolitik?

I podden Människor & Migration kommer vi i en rad kortare avsnitt att diskutera och analysera den parlamentariska kommittén som ska utreda Sveriges nya migrationspolitik. I det här avsnittet pratar vi om rättssäkerhet. Vad är en rättssäker migrationspolitik? Hur...
Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning?

Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning?

Corona/covid-19 påverkar många. Vi på Asylrättscentrum finns som ett stöd för dig som sökt asyl i Sverige och svarar på frågor om hur det påverkar din asylprocess. Klicka om du vill fråga oss något eller kontakta oss. Jag har fått ett avvisnings-/utvisningsbeslut och...