Om du har fått ett utvisningsbeslut

Om du har fått ditt sista beslut, vanligen från Migrationsöverdomstolen, så kan du inte längre överklaga att du inte har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att du måste åka hem. Du kommer att kallas till Migrationsverket för att få information och...

Handlingar årsmöte 2020

Asylrättscentrums årsmöte kommer att ske digitalt för att hindra smittspridning av corona/covid19. Här hittar du handlingarna till årsmötet. Kallelse och dagordning Förslag till nivå på huvudmannaavgift Valberedningens förslag till styrelse Årsredovisningen...