Om du har fått ett utvisningsbeslut

Om du har fått ditt sista beslut, vanligen från Migrationsöverdomstolen, så kan du inte längre överklaga att du inte har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att du måste åka hem. Du kommer att kallas till Migrationsverket för att få information och...

Tolk

En tolk hjälper till att översätta när personer pratar olika språk. En tolk sitter till exempel alltid med när du träffar Migrationsverket, för att ni ska förstå varandra. Vid alla samtal hos Migrationsverket finns en tolk som översätter allt som sägs under samtalet....

Verkställighetshinder

Verkställighetshinder betyder att det finns något som hindrar dig från att åka tillbaka till ditt hemland. I svensk lag finns bestämmelser om verkställighetshinder som kan användas i undantagsfall. Om man anser att det finns verkställighetshinder som gör att man inte...
Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om asylprocessen. Vi kan också ge råd om ditt ärende. Du kan ringa på vår telefonrådgivning eller maila oss. Kan Asylrättscentrum svara på min fråga? Vi kan bland annat svara på frågor om: Asylprocessen/ Uppehållstillstånd...

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om det blir ett nej hos migrationsdomstolen kan du bara överklaga en sista gång. Då överklagar du till Migrationsöverdomstolen.  Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med...