Invändningar mot den tillfälliga lagen

Proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Idag, tisdagen den 21 juni, ska riksdagen fatta beslut om ovan angivet förslag från regeringen om att, under en treårsperiod, begränsa möjligheten att få...