Välkommen till Migrationsdagen!

Den 27 januari bjuder Asylrättscentrum in till vår digitala migrationsdag. Ta chansen att få en kostnadsfri föreläsning om den nya migrationslagstiftningen.

Svar på de vanligaste frågorna om Afghanistan

Vi får många frågor om vad det rättsliga ställningstagandet om Afghanistan betyder för personer som har ett utvisningsbeslut. Här kan du läsa svar på frågorna.

Rättssäkerheten och säkra ursprungsländer

Ny rapport granskar hur Migrationsverket bedömer asylärenden enligt de nya bestämmelserna om säkra ursprungsländer.

Vad händer när jag är klar med mina studier?

Just nu får vi många frågor från personer som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen om vad som händer efter studierna är klara. Vi har tagit fram en handbok som förklarar kraven för och vägen till permanent uppehållstillstånd

Utred konsekvenserna av bedömningarna

Den statliga utredningen av medicinska åldersbedömningar har presenterat sin första delrapport. Vår jurist Anna-Pia Beier har läst och analyserat rapporten.

Vaccin till papperslösa

Du som lever i Sverige utan tillstånd har rätt att få covid-vaccin. Det kostar ingenting att vaccineras. Här kan du läsa mer om hur du bokar vaccin och vilka organisationer som kan hjälpa dig.

Ge bort möjligheten att leva i trygghet

Ge någon rätt till skydd, rätt till information och rätt till att leva med sin familj. Genom en gåva till oss ger du någon annan möjligheten att få leva i trygghet.

Om asylprocessen

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller har andra frågor om uppehållstillstånd i Sverige.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Får gratis juridisk rådgivning varje år

Antal granskade ärenden sen vi startade

Antal fall vi driver i internationella domstolar

Utbildningar

Vi erbjuder både färdiga utbildningspaket och skräddarsyr utbildningar efter din organisations önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Hjälp oss hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.