Vart är vi på väg?

Vi lever i en osäker tid och aldrig tidigare har så många människor varit på flykt som nu. Samtidigt sker omfattande åtstramningar inom både nationell och internationell migrationspolitik och ett flertal beslut och åtgärder är på gång under 2024.

Vad hände 2023?

2023 var ett utmanande år för asylrätten. Både i Sverige och inom EU genomfördes en rad åtgärder för en mer restriktiv asyl- och migrationspolitik. Hade du svårt att hänga med i alla förändringar?

Ny utredning ger förslag som kan öka utsattheten för asylsökande

En statlig utredning har överlämnat förslag som kan få stora konsekvenser för människor som får avslag på sin asylansökan. Förslaget innebär bland annat att tiden ett utvisningsbeslut är giltigt ska förlängas.

Massflyktsdirektivet

Vad innebär massflyktsdirektivet för dig som kommer från Ukraina?
Här hittar du svar på vanliga frågor.

Hur går asylprocessen till i Sverige?

Hur funkar egentligen asylprocessen i Sverige? Här kan du lära dig mer om hur en asylansökan lämnas in och hur asylutredningen genomförs.

EU:s migrationspakt

Vi på Asylrättscentrum menar att EU:s asyl- och migrationspakt urholkar asylrätten.

Vilket stöd kan du få?

Här hittar du information om hur vi kan hjälpa dig och hur du kommer i kontakt med oss. 

Stå upp för asylrätten!

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Får gratis juridisk rådgivning varje år

Antal granskade ärenden sen vi startade

Antal fall vi driver i internationella domstolar

Analys av Tidöavtalet

Vad innebär förslagen i Tidövatalet för de människor som söker asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige?