Vad händer när jag är klar med mina studier?

Just nu får vi många frågor från personer som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen om vad som händer efter studierna är klara. Vi har tagit fram en handbok som förklarar kraven för och vägen till permanent uppehållstillstånd

Vad betyder det att Danmark tar bort skyddet för syrier?

Våra jurister analyser och förklarar läget. 

Vaccin och vård under corona

Kommer papperslösa få coronavaccin? Vilken rätt har asylsökande och papperslösa till vård? Vad händer om jag blir sjuk och inte kan gå på asylrutredningen? Vi har samlat information om corona/covid-19 till asylsökande och papperslösa.

FN kritik mot Sverige

Sverige får kritik av FN-kommitté, men vilka konsekvenser får kritiken? Nytt avsnitt av Människor & Migration diskuterar ett historiskt ärende och vad det kan leda till.

Förslaget brister i långsiktighet

Asylrättscentrum har svarat på förslaget till nya migrationspolitik. Vi är kritiska mot många av förslagen och lyfter bland annat att det saknas konsekvensanalyser ur ett barnrättsperspektiv. 

Ge bort möjligheten att leva i trygghet

Ge någon rätt till skydd, rätt till information och rätt till att leva med sin familj. Genom en gåva till oss ger du någon annan möjligheten att få leva i trygghet.

Vill du lära dig mer om migrationsrätt?

Som praktikant hos oss får du en möjlighet att lära dig av våra jurister och få bred inblick i migrationsrätt.

Om asylprocessen

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller har andra frågor om uppehållstillstånd i Sverige.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Får gratis juridisk rådgivning varje år

Antal granskade ärenden sen vi startade

Antal fall vi driver i internationella domstolar

Utbildningar

Vi erbjuder både färdiga utbildningspaket och skräddarsyr utbildningar efter din organisations önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Hjälp oss hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.