Miniminivå är det nya normala

Den parlamentariska kommittén har lämnat sitt förslag till nya migrationspolitik. Asylrättscentrum går igenom och analyserar förslagen. 

Migrationsrätt för företag

Företag som vill anlita nyanlända stöter ofta på både juridiska och praktiska hinder. Den här utbildningen ger dig som arbetsgivare hjälp att navigera i det snåriga landskapet av utlänningsrätt, arbetsrätt, problematiska processer och byråkrati.

Migrationskommittén i en juridisk kontext

Utbildningen för dig som är engagerad i en organisation och vill få djupare förståelse för de migrationspolitiska förslag som politikerna lägger och vilka konsekvenser lagstiftningen kan få.

Sveriges nya migrationspolitik

Sverige ska få en ny migrationspolitik. I höst presenterar den parlamentariska kommittén sitt förslag. Vi på Asylrättscentrum följer arbetet och publicerar våra analyser och texter här.

Vad är skillnaden på flyktingar och alternativt skyddsbehövande?

Just nu diskuteras det om de två grupperna ska ha samma rätt till bland annat familjeåterförening. För att besvara frågan måste man känna till vad som skiljer dem åt.

Öppna portar och stängda gränser

Ny rapport ger en uppdatering av nuläget inom arbetet med CEAS, flyktingsituationen i Europa och vilka konsekvenser covid-19 fått för människors möjlighet att söka asyl i EU.

Ge bort möjligheten att leva i trygghet

Ge någon rätt till skydd, rätt till information och rätt till att leva med sin familj. Genom en gåva till oss ger du någon annan möjligheten att få leva i trygghet.

Information om corona/covid-19

Vilken rätt har asylsökande och papperslösa till vård? Vad händer om jag blir sjuk och inte kan gå på asylrutredningen? Vi har samlat information om corona/covid-19 till asylsökande och papperslösa. 

Vill du lära dig mer om migrationsrätt?

Som praktikant hos oss får du en möjlighet att lära dig av våra jurister och få bred inblick i migrationsrätt.

Om asylprocessen

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller har andra frågor om uppehållstillstånd i Sverige.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Får gratis juridisk rådgivning varje år

Antal granskade ärenden sen vi startade

Antal personer vi utbildade 2019

Antal fall vi driver i internationella domstolar

Utbildningar

Vi erbjuder både färdiga utbildningspaket och skräddarsyr utbildningar efter din organisations önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Stöd oss

Hjälp oss hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.