Gör praktik hos oss!

Vill du använda dina kunskaper för att värna asylrätten och stärka rättssäkerheten för människor i migration

Analys av Tidöavtalet

Vad innebär förslagen i Tidöavtalet ur ett migrationsrättsligt perspektiv? Vad kan konsekvenserna bli för de människor som söker asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige?

Kvinnor i asylprocess

I en ny rapport undersöker vi de utmaningar som kvinnor kan möta när de söker asyl i Sverige. Finns det ett genusperspektiv i asylprocessen som säkerställer rättssäkerheten för asylsökande kvinnor?

Nya krav för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

En dom från Migrationsöverdomstolen påverkar när kraven för att få permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda.

Barns rättigheter i asylprocess

FN:s barnrättskommitté uppmanar Sverige att stärka rättigheterna för barn i asyl- och migrationsprocess. Vi på Asylrättscentrum välkomnar rekommendationerna. 

Massflyktdirektivet

Vi får många frågor om att söka asyl från Ukraina och vad massflyktsdirektivet betyder. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Питання та відповіді щодо статусу українців у Швеції

Нам часто задають питання про Директиву ЄС про тимчасовий захист та про те, як її тлумачити людям, які змушені покинути Україну через війну. На цій сторінці ми зібрали найпоширеніші запитання та відповіді на них.

Om asylprocessen

Information till dig som söker asyl, vill återförenas med din familj eller har andra frågor om uppehållstillstånd i Sverige.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Får gratis juridisk rådgivning varje år

Antal granskade ärenden sen vi startade

Antal fall vi driver i internationella domstolar

Utbildningar

Vi erbjuder både färdiga utbildningspaket och skräddarsyr utbildningar efter din organisations önskemål.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Hjälp oss hjälpa fler. Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.