Single Blog Title

This is a single blog caption
06 October 2016

Yttrande över EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning, COM (2016) 467 final

Med beaktande av i yttrandet redovisade förbehåll välkomnar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att kommissionen presenterar förslag till förordningen som ersättning för nu gällande direktiv med förhoppningen att detta kommer göra proceduren enhetlig i alla EU-länder och säkerställa samma behandling och rättigheter för de sökande.

Rådgivningsbyrån anser att sökanden måste ha möjlighet att korrigera uppenbara fel i en rapport eller intervju även vid handläggning vid det påskyndade förfarandet. Rätt till rättsligt bistånd ska gälla under hela initiala processen, det vill säga om högre instans finns. Rådgivningsbyrån motsätter sig att ensamkommande barn ska kunna hanteras vid ett påskyndat förfarande eller begränsningsförfarande samtidigt som det är viktigt att barn ska ges möjlighet att lämna egen asylansökan med egna asylskäl oavsett om det rör sig om ensamkommande barn eller barn i familj.

Utöver det kan Rådgivningsbyrån inte acceptera förslagets artikel 31 att en vuxen ska kunna ansöka för en annan vuxen. Rådgivningsbyrån är därtill av uppfattningen att varje sökande ska ha rätt att anföra egna asylskäl och få ett individuellt beslut.

Läs hela yttrande »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner