Vi arbetar sedan starten 1991 för en rättssäker migrationsprocess. Under åren har vi hanterat mer än 11 000 ärenden, och arbetet fortsätter. Vi hanterar alla ärenden vi får in och driver samtidigt ärenden strategiskt. Mot bakgrund av våra praktiska erfarenheter drar vi slutsatser, analyserar lagstiftning och tillämpning samt svarar på remisser. Ta gärna del av våra yttranden och läs gärna mer om de utbildningar för yrkesverksamma och frivilliga som arbetar med asylsökande som vi erbjuder.