Single Blog Title

This is a single blog caption
26 oktober 2015

Vilka handlingar behöver vi?

För att vi ska kunna bedöma Ert ärende behöver vi få in dessa handlingar:

  • Asylutredningen/intervjun
  • Ombudets inlaga (det första som ditt ombud skrev i ditt ärende till Migrationsverket)
  • Migrationsverkets beslut
  • Domstolarnas domar (Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen)
  • Överklaganden i ärendet
  • Vad som är nytt i ert ärende och inte har prövats förut

Vi ber er skicka in dessa handlingar till Rådgivningsbyrån per post, e-post eller fax. Om ni inte har handlingarna hemma kan ni begära att få dem av Migrationsverket eller av ert offentliga biträde/advokat. Vi kan inte bedöma ert ärende förrän alla handlingar inkommit till oss.

När vi har mottagit samtliga handlingar kommer en handläggare hos oss gå igenom ärendet och föredra det på ett av våra arbetsmöten. Vi kommer då gemensamt att besluta om/hur vi kan gå vidare i ärendet. Därefter kommer vi att återkomma till er med information om hur vi har bedömt ert ärende

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner