Single Blog Title

This is a single blog caption
28 October 2015

Våld i nära relation

Enligt svensk lag finns det en möjlighet att få fortsatt uppehållstillstånd trots att äktenskapet/förhållandet har tagit slut. Huvudregeln är att man utvisas när äktenskapet/förhållandet tagit slut, men det finns undantag. Fortsatt uppehållstillstånd kan ges under tre omständigheter:

  • om förhållandet tagit slut främst på grund av allvarliga eller upprepade kränkningar. Förhållandet ska ha varit seriöst från början och inte helt kortvarigt.
  • du riskerar att bli socialt utstött om du återvänder till ditt hemland eller om du är svårt sjuk eller allvarligt handikappad.
  • du har en särskild anknytning till Sverige.

Detta gäller även män och kvinnor som lever i samkönade relationer.

Kom alltid ihåg att ingen har rätt att hota eller utsätta dig för våld – varken din man, din arbetsgivare eller någon annan. Det är aldrig ditt fel. Du har rätt till ett liv utan våld och diskriminering. Om du har hamnat i en utsatt situation och behöver stöd kan du vända dig till polisen, socialtjänsten eller till en kvinnojour.

Tips på olika organisationer att kontakta:

Brottsofferjourerna »

Dina rättigheter »

Kvinnofridslinjen »

Kvinnors nätverk »

Mansjouren »

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige »

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbunds hemsida »

Systerjouren Somaya »

Terrafem »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner