Single Blog Title

This is a single blog caption
26 October 2015

Kan jag påskynda processen gällande min ansökan om uppehållstillstånd?

Tyvärr har Migrationsverket långa handläggningstider på grund av att det är många som söker uppehållstillstånd just nu. Migrationsverket tar inte längre emot begäran om förtur. Migrationsverket ska behandla alla ansökningar skyndsamt utifrån omständigheterna i varje enskilt ärenden. Rådgivningsbyrån kan tyvärr inte påskynda processen i enskilda ärenden.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner