Uppehållstillstånd på grund av arbete

2020-03-21 Asylinfo

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete ska sökas och beviljas innan inresa i Sverige. Du behöver inte ansöka om ett arbetstillstånd om du har ett permanent uppehållstillstånd, är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå, är gästforskare som beviljats ett särskilt uppehållstillstånd för forskning, är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) eller är EU-medborgare. Om du inte har ett av ovanstående uppehållstillstånd behöver du ansöka om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.

Arbetstagare

För att du ska kunna beviljas ett arbetstillstånd som arbetstagare ska du ha ett anställningserbjudande i Sverige. Du ska även ha ett giltigt pass, tjäna minst 13 000 kr per månad och ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor och lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Din arbetsgivare måste dessutom ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig.

Om du har haft ett arbetstillstånd i Sverige kan du ansöka om ett förlängt tillstånd utan att behöva åka hem till hemlandet – du kan fortsätta att arbeta under tiden som du väntar på ett beslut om ditt uppehållstillstånd ska förlängas eller inte. Som huvudregel ska en förläningsansökan lämnas in till Migrationsverket medan ditt tidigare uppehållstillstånd på grund av arbete fortfarande är giltigt.

Egen företagare

Om du ska arbeta som egen företagare i Sverige under längre tid än tre månader behöver du ha ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd som egen företagare ska även det sökas och beviljas innan inresa till Sverige.

Du kan beviljas ett uppehållstillstånd som egenföretagare om du har ett giltigt pass, kan visa att du har god erfarenhet av utvald bransch och av att driva företag samt att du har kunskap i svenska eller engelska. Utöver detta krävs att du kan visa att du är den person som ska driva företaget, har det avgörande ansvaret för företaget och äger minst hälften av företaget. Migrationsverket kommer att göra en företagsekonomisk bedömning av dina företagsplaner.

Utöver ovanstående måste du även kunna visa att företagets tjänster eller varor ska produceras och/eller säljas i Sverige och att du har tillräckligt med egna pengar för att försörja dig och din eventuella familj under de två första åren. Du ska även visa att företaget förväntas nå en tillfredsställande vinst och att du därmed kommer att kunna försörja dig själv, och eventuell familj, efter prövotiden på två år.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This