Single Blog Title

This is a single blog caption
27 December 2017

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Vi vill från Barnens Asylrättscentrum poängtera hur viktigt det är med utbildning. Om du har gått klart gymnasiet, eller av andra skäl väljer att inte studera, kan det dock vara bra att du känner till vilka regler som gäller för att arbeta i Sverige. Du kan inte få ett permanent uppehållstillstånd på grund av arbete så länge du är under 25 år och inte har gått klart gymnasiet.

För att arbeta i Sverige krävs att du har tillstånd att arbeta. Som asylsökande kan du få arbeta trots att du inte har ett arbetstillstånd. Då krävs det att du har AT-UND. Med AT-UND menas att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Med AT-UND menas att du får arbeta trots att du inte har arbetstillstånd i Sverige. För att få detta undantag krävs att du så gott du kan försökt visa vem du är och var du kommer ifrån (din identitet). Det kallas att du medverkar till att klarlägga din identitet.

I Sverige får du arbeta från det att du är 16 år. Du kan få ha lättare sommarjobb när du är yngre än 16 år, men när du har fyllt 16 år får du i princip ta alla jobb. Men, du får inte arbeta med farliga kemikalier, tyngre lyft eller maskiner där du kan skada dig. Du får heller aldrig arbeta ensam.

Huvudregeln är att du ansöker om arbetstillstånd från ditt hemland. I vissa fall kan du ansöka om det när du är i Sverige. Om du har fått avslag på din ansökan om asyl och har jobbat under asylprocessen kan du göra något som kallas för spårbyte. Det betyder att du ansöker om att få stanna i Sverige för att fortsätta arbeta trots att du har ett utvisningsbeslut som inte kan överklagas längre. Om du vill göra ett spårbyte har du två veckor på dig att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete till Migrationsverket.

För att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund av arbete måste du ha haft anställning de senaste fyra månaderna innan ditt utvisningsbeslut vunnit laga kraft och ha erbjudande om fortsatt arbete hos samma arbetsgivare som gäller i minst ett år. Du måste också ha haft ett AT-UND (se ovan) under de fyra månader som du arbetade under asylprocessen. Din arbetsgivare måste ha erbjudit dig, och erbjuda dig, villkor som ligger i nivå med vad svenska kollektivavtal kräver, till exempel vad gäller lön och försäkringar. Detta är för att du inte ska bli utnyttjad som billig arbetskraft.

Om du får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan du få förlängt uppehållstillstånd i upp till två år om du fortfarande behöver skydd. Om du kan försörja dig själv genom arbete eller eget företag kan du i vissa fall få permanent uppehållstillstånd. Om du är under 25 år måste du dock visa att du har gått klart gymnasiet eller en motsvarande utländsk utbildning.

ChildMenu

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner