Single Blog Title

This is a single blog caption
18 September 2018

Uppdatering om utvecklingen inom EU:s gemensamma asylsystem (CEAS)

Under våren 2018 publicerade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar fem rapporter som behandlar EU-kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma asylsystem (CEAS). Rådgivningsbyrån ser flera grundläggande rättssäkerhetsproblem med det av kommissionen föreslagna asylpaketet, som i vissa delar måste anses svårförenligt med flyktingkonventionen och principen om non-refoulement.

Våren 2018 var det fortfarande många – inte minst kommissionen och stora delar av Europaparlamentet – som hyste en förhoppning om att alla rättsakter som omfattas av det reformerade gemensamma asylsystemet skulle antas av rådet som ett samlat asylpaket vid EU-toppmötet i Sofia i slutet av juni 2018.

Sara Jonsson, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, har skrivit en uppdatering om vad som hände på toppmötet, hur vägen framåt ser ut och vad EU-förhandlingarna innebär för den svenska migrationslagstiftningen.

Ladda ner hela texten här: Uppdatering om utvecklingen inom EU:s gemensamma asylsystem.pdf

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner