Single Blog Title

This is a single blog caption
30 January 2015

Tillfälligt stopp för verkställigheter till Uzbekistan

Med anledning att uppgifter inkommit att, från Norge, utvisade uzbeker gripits efter hemkomsten har Migrationsverket i rättslig kommentar av den 19 januari 2015 rekommenderat asyl- och förvaltningsprocessavdelningar att tills vidare inte besluta i eller processa uzbekiska ärenden.

Detta i avvaktan på närmare utredning om vad som hänt i de aktuella fallen. Då inga tvångsmässiga verkställigheter genomförs införs inte något verkställighetsstopp.

Positiva beslut i grundärenden och beslut i verkställighetsärenden kan dock fattas.  

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner