Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Skola

Asylsökande barn har samma rätt att gå i skolan och på fritids som alla andra barn som bor i Sverige. Samma gäller för gymnasiet om studierna har påbörjats före det att eleven fyllt 18 år. Från och med 1 juli 2013 gäller samma regler även för så kallade papperslösa och gömda barn.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner