Single Blog Title

This is a single blog caption
16 November 2017

Seminarium om asylsökande i limbo 30 november i Norrköping

Den 1 november kom utredningen “Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription”. Där föreslås lagändringar som ska förhindra att människor med utvisningsbeslut som inte kan verkställas fastnar i Sverige i många år utan rättigheter, även om de samarbetar om utvisningen.

Tid: 30 november kl 15:00-19:00
Plats: Sal K2 i Kåkenhuset, Bredgatan 33, Norrköping, 10 minuters gångväg från Norrköpings Centralstation.
Anmälan: www.farr.se/limbo

Preliminärt program
15:15 Inledning av Michael Williams, vice ordförande i FARR, även expert i utredningen.
15:30 Representanter för grupper som befinner sig i limbo i Sverige berättar om sin situation.
16:15 Professor Anna Lundberg som lett utredningen berättar om resultaten och förslagen till lagändringar.
17:15 Paus Fika till självkostnadspris
17:30 Alexandra Segenstedt, Röda Korset, talar om effekten av ändringar i Lagen om mottagande av asylsökande, LMA-lagen.
17:45 Paneldiskussion – vad gör vi nu? Moderator: Sanna Vestin, FARR
Professor Anna Lundberg
Alexandra Segenstedt, Röda Korset, även sakkunnig i utredningen
Juristen Bo Johansson, Rådgivningsbyrån, även i utredningens referensgrupp m.fl. – Programmet uppdateras!

Arrangörer: Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle,
VÄLFÄRDSRÄTT inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet samt Asylgruppen i Norrköping.

Ladda ner programmet här »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner