Single Blog Title

This is a single blog caption
16 August 2012

Röda Korset kritiserar förvarsbeslut

Röda Korset publicerade i maj studien Förvar under lupp  där 935 beslut och domar granskas.

I Röda Korsets rapport Förvar under lupp -en studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar granskar Maite Zamacona Aguirre 935 beslut och domar från Migrationsverket, Polisen, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. I studien kritiseras bland annat bristen på tillämpning av proportionalitetsprincipen och att det inte går att utläsa av besluten och domarna om en individuell prövning av principen gjorts i varje enskilt fall. Vidare konstateras att uppsikt, den alternativa metoden till förvar, inte använts som lagstiftaren avsett. I majoriteten av besluten görs inte någon individuell bedömning av om den lindrigaste åtgärden uppsikt kan användas i stället för förvar. Studien riktar även kritik mot att avskiljande inte tillämpas enligt lagstiftarens intention, utan som en förutsättning för beslut om kriminalvårdsplacering. Personer som visar självskadebeteende placeras många gånger inom kriminalvården enbart på grunden att de utgör en fara för sig själva.

Läs rapporten här.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner