Single Blog Title

This is a single blog caption
14 February 2017

Remissvar över utkastet till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tillstyrker utkastets förslag. Det ska vara möjligt med kroppsbesiktning för åldersbedömning i brottmålsprocessen.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar delar, på de grunder som anges i utkastet till lagrådsremissen, uppfattningen att de måste vara möjligt att i en brottmålsprocess ta hjälp av kroppsbesiktning (medicinsk åldersbedömning) vid bedömningen av en misstänkts ålder om den har betydelse för om påföljd får dömas ut eller betydelse för påföljdsfrågan i övrigt.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar utgår från att man vid bedömningen av en brottsmisstänkts ålder beaktar den gjorda medicinska ålderbedömningen utifrån Rättsmedicinalverkets uttalande om att de inte kan uttala sig med större säkerhet än vad de vetenskapliga metoderna tillåter.

Läs hela remissvaret här »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner