Single Blog Title

This is a single blog caption
14 February 2017

Remissvar över departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar delar de motiv som anges i departementspromemorian och tillstyrker därför:

  • förslaget till lag om ändring av socialförsäkringsbalken,
  • förslaget till lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. utom vad avser förslaget att det i 1a§ undantas att medborgare i den Europeiska unionens medlemsstater skall omfattas av lagen om inte synnerliga skäl föreligger,
  • förslag till lag om ändring av studiestödslagen,
  • förslaget till lag om ändring i lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl

Läs hela remissvaret här »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner