Single Blog Title

This is a single blog caption
07 July 2017

Rätten till offentligt biträde vid överklagande av statusförklaring

Rådgivningsbyrån driver inom ramen för sitt Europaprojekt ärenden som underlättar för möjligheterna till familjeåterförening. Till skillnad från tidigare spelar erhållen skyddsstatus en avgörande betydelse för möjligheten till familjeåterförening, då den tillfälliga lagen innebär att personer med alternativ skyddsstatus i princip är uteslutna från rätten att återförenas med familjemedlemmar. Vid överklagande av Migrationsverkets beslut om statusförklaring har vi sett att migrationsdomstolarna ofta avslår begäran om ett offentligt biträde.

Migrationsöverdomstolen har nu meddelat dom i ett mål som bringar klarhet i frågan. Så fort det krävs mer ingående överväganden av de skäl som åberopas till styrkande av flyktingstatusförklaring ska ett offentligt biträde förordnas. Enligt Rådgivningsbyrån innebär domen att personer från Syrien och Eritrea i princip alltid har rätt till ett offentligt biträde vid överklagande av Migrationsverkets beslut att inte bevilja flyktingstatusförklaring. Läs domen här»

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner