Single Blog Title

This is a single blog caption
16 August 2012

Rapport om könsrelaterad förföljelse

Asylum Aid m.fl. har publicerat en rapport om nio EU-länders (bl.a. Sveriges) bemötande av asylsökande kvinnor.

Den brittiska organisationen Asylum Aid har tillsammans med flera andra organisationer publicerat en jämförande analys av nio EU-länders (bl.a. Sveriges) bemötande av kvinnors som åberopar könsrelaterade asylskäl. Rapporten behandlar främst asylprövningsfrågor men även frågor rörande mottagning och förvar.

Läs rapporten Genderrelated asylum claims in Europe här.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner