Single Blog Title

This is a single blog caption
27 June 2017

Rådgivningsbyrån på Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 kommer Rådgivningsbyrån att medverka i följande samtal.

EU:s nya asyllagstiftning – vilket skydd och stöd finns för barn på flykt?

Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och en sista utväg för den som på grund av krig och förföljelse tvingas lämna sitt hemland. I dagsläget är 65 miljoner människor på flykt varav hälften är barn. EU förhandlar just nu om en ny asyllagstiftning. Vad innebär den för barn på flykt?

Medverkande:

Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, Liberalerna

Erica Molin, generalsekreterare, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Moderator:

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen

Tid och plats:

Europahusets paviljong, måndag 3 juli, kl. 09.00–09.45


Den tillfälliga asyllagen kontra Barnkonventionen – hur går det ihop?

Förra året röstade riksdagen igenom en lag som gravt försvårar att asylsökande barn som flytt krig kan återförenas med sina familjer. Samtidigt ska regeringen göra barnkonventionen till svensk lag. Hur tillvaratar vi barnets bästa när en barnvänlig lag står mot en barnfientlig?

Under 2016 fick 3 000 barn flyktingstatus medan 8 000 bedömdes vara alternativt skyddsbehövande. Merparten av de 8 000 är barn från Afghanistan och Syrien – länder som präglas av långvariga konflikter. Dessa barn får med de skärpta asylreglerna endast uppehållstillstånd i 13 månader och deras möjligheter att återförenas med sina familjer är starkt begränsade. Samtidigt ska regeringen göra barnkonventionen till svensk lag. Detta innebär att myndigheter måste pröva alla sina beslut utifrån barnets bästa. Barns rättigheter stärks inte enbart genom att barnkonventionen inkorporeras, utan det kräver också att annan lagstiftning anpassas och skärps. Barnkonventionen är tydlig – alla barn är lika mycket värda! Hur tillvaratar vi barnets bästa med en barnvänlig och en barnfientlig lag? Vad måste vi göra? Hur ser verkligheten ut?

Medverkande:

Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket

Peter Varga, jurist, Rådgivningsbyrån

Josefine Michanek, psykolog, Rädda Barnen

Moderator:

Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen

Tid och plats:

Skandias trädgård, måndag 3 juli, kl. 15.00–15.45


33% av tillfälliga lagen. Konsekvenser för möjligheterna till familjeåterförening

Den tillfälliga lagen har nu varit i bruk i ett av tre år. Konsekvenserna för människor på flykt och som har beviljats asyl i Sverige är stora. Familjeåterförening omöjliggörs ofta. Vi talar om betydelsen av korrekta statusbedömningar och vad som kan göras för att få till stånd korrekta prövningar.

Medverkande:
Madelaine Seidlitz, ansvarig flykting-och migrationsfrågor, Amnesty International

Peter Varga, jurist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

David Loveday, jurist

Alexandra Segenstedt, jurist, Svenska Röda Korset

Fredrik Beijer, rättschef, Migrationsverket

Tid och plats:

Amnestytältet, tisdag 4 juli kl. 13.00-14.15

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner