Single Blog Title

This is a single blog caption
20 January 2016

Rådgivningsbyrån kritisk till förslag om ändring av rätten till bistånd

Läs Rådgivningsbyråns remissvar över prememorian “Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.”.

Remissvar – Mottagande av asylsökande

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner