Single Blog Title

This is a single blog caption
26 October 2015

Rådgivningsbyrån kommenterar överenskommelsen om flyktingfrågan

Konsekvensen av införande av tidsbegränsade/tillfälliga uppehållstillstånd blir att tillståndshanteringen kommer att leda till ett omfattande resursbehov i det att Migrationsverket, efter att de tidsbegränsade/tillfälliga tillstånden löpt till ända, måste gå igenom ärendena och fatta nya beslut. Om Migrationsverket vid denna prövning kommer till ett nekande beslut kommer också domstolarna få mycket mer att göra.

Migrationsverkets och domstolarnas arbetsbörda kommer att öka avsevärt.

Vid dessa, nya, bedömningar kommer, utöver de ursprungliga skyddsskälen, anpassningen till Sverige bli en omständighet av betydelse. Denna omständighet kommer självständigt motivera uppehållstillstånd för en del av de berörda.

Konsekvensen av tidsbegränsade/tillfälliga uppehållstillstånd för de asylsökande torde i huvudsak bli att man för en viss tid stoppar upp integrationsprocessen, innefattande möjligheten till familjeåterförening.

Konsekvensen för den svenska staten torde, genom behovet av omfattande ökade resurser, bli ökade kostnader.

Allt detta med förhoppningen om att det tidsbegränsade/tillfälliga tillstånden skall göra Sverige mindre attraktivt för personen som flyr för sina liv.

 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktignar

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner